شرایط جذب نیرو

شرایط عمومی

  • تابعيت ايراني
  • اعتقاد به مباني و اصول جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي ایران .
  • عدم وابستگي به گروهك هاي ضد انقلاب و معاند، از طریق تشخيص مراجع ذي صلاح
  • داشتن شرايط جسمي فرد و شراطی روحي، متناسب با وظايف شخص، با استنباط بر تأييديه معاونت بهداشت ، امداد و درمان و يا  تاییدیه پزشك معتمد ناجا و تشخيص مدير عامل مؤسسه خدمات حفاظتي و مراقبتي آریا دژ
  • اشخاصی که از دستگاه هاي لشكري و كشوري اخراج شده اند،نميتوانند به عنوان نگهبان در مؤسسه حفاظتي و مراقبتي استخدام شوند.
  • داشتن حداقل سن 20 سالگی و حداكثر تا 60 سال
  • عدم پيشينه كيفري از طریق گواهي اداره تشخيص هويت ناجا
    عدم اعتیاد به مواد مخدر با گواهي معاونت بهداشت ، امداد و درمان ناجا و يا از طریق آزمايشگاههاي مورد تأييد ناجا

شرایط نظام وظیفه

1- كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و سپری کردن کامل دوره مقدس سربازي

2- داشتن كارت معافيت از خدمت،وضعیت غيرپزشكي.

3- افراد شاغل نیروی انتظامي و نظامي با به همراه داشتن معرفي نامه از يگان ، نيازی به ارائه كارت پايان خدمت ندارند.

4- بازنشستگان محترم نیروی انتظامي و نظامي به همراه كارت بازنشستگي يا معرفي شده از سمت كانون بازنشستگان.

5- منفك شدگان نظامي و انتظامي، بعد از پايان تعهد خدمت 5 ساله با ارائه حكم و تسويه حساب از يگان.

ارسال رزومه

مدارک احراز هویت

پس از احراز صلاحیت و تماس موسسه ، لطفا مدارک احراز هویت را مطابق جدول زیر آماده کرده و داخل یک پوشه تلقی دکمه دار ، تحویل دفتر موسسه دهید .