مجوزها و تاییدیه ها

مجوزها و تاییدیه ها

مجوزها و تاییدیه های شرکت مراقبتی حفاظتی انتظامی آریا دژ ققنوس، که در زمینه امور انتظامی و حفظ امنیت جامعه و شهر فعالیت می‌کند، در قالب مجوزهای امور مراقبتی، حفاظتی و انتظامی اتحادیه های مربوط به این زمینه صورت می‌گیرد. به دلیل اهمّیت و حساسیت حفظ امنیت و خدمات این موسسه، چنین فعالیت هایی تنها با کسب مجوز از نهادهای مربوطه امکان‌پذیر است.

اخذ جوازهای اتحادیه های مربوطه در شرکت‌های حفاظتی، برای جلب اعتماد کارفرمایان کاملاً ضروری است. حیطه فعالیت این شرکت‌ها اغلبا امور انتظامی مانند حفاظت و مراقبت از اماکن و نهادهای دولتی و خصوصی، حتّی در محله‌ها و مجتمع‌های تجاری و مسکونی را نیز شامل می‌شود. همچنین ایجاد امنیت و خدمات رسانی به مؤسسات مالی و اعتباری، اماکن ورزشی و تفریحی و مراکز تجاری نظیر طلا فروشان و فعالان بورس از جمله درخواست کنندگان و متقاضیان می باشند.

مجوزها و تاییدیه های موسسه حفاطتی مراقبتی

مجوزها و تاییدیه های شرکت آریا دژ ققنوس

تیک سبز پروانه کسب موسسه حفاظتی مراقبتی آریا دژ ققنوس

تیک سبز مجوز از مرکز انتظام پلیس پیشگیری فراجا

تیک سبز مجوز هوشمند سازی (نرم افزار-سخت افزار) از مرکز انتظام پلیس پیشگیری فراجا

تیک سبز مجوز هوشمند سازی اتحادیه و صنوف از پلیس امنیت عمومی، فرمانده انتظامی استان البرز_اماکن

تیک سبز مجوز هوشمند سازی سامانه هوشمند (پیشگیری از سرقت) ازاطاق اصناف فردیس