پروژه ها

پروژه شرکت مپنا لکوموتیو

پروژه شرکت مپنا لکوموتیو

پروژه شرکت مپنا لکوموتیو

یکی از خدماتی که توسط موسسه حفاظتی مراقبتی آریا دژ برای شرکت ها و سازمان ها ارائه میدهد، در زمینه برقراری نظم و امنیت اجلاس ها ، جشنواره ها ، همایش ها و هر گونه مراسمات مهم در سطح کشوری است و این خدمات از طریق تامین نیروی انسانی آموزش دیده و مجهز به تجهیزات مراقبتی ( افشانه ، شوکر ، تونقا ، بی سیم و …) و تیم هوشمند پلیس یار می باشد.

انجام همکاری نیروها با پروژه شرکت مپنا لکوموتیو از طریق خدمات رسانی نیروهای امنیتی و مراقبتی آریا دژ محقق می گردد. جهت همکاری و تامین امنیت از طریق شماره تلفن با کارشناسان ما در تماس باشید.