اطلاعیه و اخبار

آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی

بر اساس آیین نامه اجرایی، خدمات موسسات حفاظتی و مراقبتی یکی از خدمات پیش بینی شده این خدمات حفاظت و مراقبت از اماکن تجاری می باشد و در راستای ارائه این وظیفه مهم که لزوم کار اقتصادی کردن داشتن امنیت است.

با اخذ مجوز از پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان البرز – اداره اماکن جلسه ای با اطاق اصناف شهر فردیس و ارائه شیوه کار و تعیین موضوعات مقرر گردد. مطابق با این جلسه به همراه دعوت از اتحادیه و صنوف و برگزاری همایش پروژه برقراری امنیت با استفاده از سامنه هوشمند واکنش سریع پیشگیری از سرقت موسسه حفاظتی مراقبتی آریا دژ و بهره بردن از پلیس یاران با تجهیزات کامل ( افشانه ، شوکر،بی سیم و ….) می باشد. همچنین حمایت از پلیس 110 برای کسبه و صنوف مختلف بصورت کامل ارائه شود . نسبت به عقد قرار داد اقدام شود و از تاریخ 1402/06/01 در شهر فردیس طرح آغاز گردد. برای اطلاعات بیشتر اهالی با هماهنگی شهردار محترم بیلبورد های تبلیغاتی در میادین نصب و تراکتهای با اطلاعات مورد نیاز بین کسبه توزیع گردید.