بازدید مسئولان از موسسه

بازدید رئیس مرکز انتظام پلیس پیشگیری فراجا

بازدید رئیس مرکز انتظام پلیس پیشگیری فراجا

بازدید رئیس مرکز انتظام پلیس پیشگیری فراجا

جلسه رییس مرکزانتظام و رییس فاوای پلیس پیشگیری فراجا و جناب سرهنگ غنی زاده و رییس مرکزانتظام البرز و کارشناس آن حوزه جناب سروان اسماعیلی و بازدید از سامانه هوشمند واکنش سریع پیشگیری سرقت موسسه حفاظتی مراقبتی آریا دژ.

رییس مرکزانتظام فراجا، سرهنگ حمیدمتقی: شرکت آریا دژققنوس نسبت به تمامی شرکتهای که درزمینه هوشمندسازی کارکرده اند یک گام بلند جلوتر است.